Lancewadplan Logo

Wat is LancewadPlan?

Lancewad staat voor Landschap en Cultureel Erfgoed van de Waddenregio. Tussen 1999 tot 2001 brachten de drie waddenlanden Nederland, Duitsland en Denemarken in dit internationale project samen alle waardevolle historische en landschappelijke elementen in het waddenlandschap in kaart.

Als vervolg op Lancewad is het project LancewadPlan uitgevoerd van 2004 tot en met 2007. Ook dit internationale samenwerkingsproject is gesubsidieerd door de EU. In LancewadPlan gaat het om het benutten van de kennis van het cultuurlandschap in nieuwe ruimtelijke plannen en zo onderscheidende kwaliteit te maken. 

De erfenis doorgeven
Hoe kunnen volgende generaties blijven profiteren van de historische kenmerken in het waddenlandschap? Wanneer deze nog te herkennen zijn, maakt dat een gebied aantrekkelijk voor toeristen of bewoners. Omdat het ?eigen? is, omdat het zich onderscheidt van andere gebieden. En er valt meer te genieten als we het landschap begrijpen en de vele verhalen uit het verleden kennen. En er valt vast ook meer aan te verdienen. 

Internationale samenwerking
In het project LancewadPlan werkt Nederland samen met Duitsland en Denemarken, de twee andere Waddenlanden. Maar ook met het gebied ?The Wash? in het Verenigd Koninkrijk. Dit gebied ten zuiden van Hull kent vergelijkbare omstandigheden, een vergelijkbare geschiedenis en vergelijkbare actuele opgaven. Door kennis en ervaringen uit te wisselen, kunnen we van elkaar leren.

Provincies en gemeenten zijn belangrijk
In LancewadPlan werken het ministerie van LNV, de provincies Groningen, Frysl?n en Noord-Holland en het projectbureau Belvedere samen. LancewadPlan wil bereiken dat de waarden van het landschap en cultureel erfgoed worden betrokken bij de ontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van ruimtelijk beleid. Provincies spelen daarin een cruciale rol als regisseur van het ruimtelijk beleid. Maar bij de uitvoering van beleid zijn het de gemeenten die de belangrijkste rol spelen. De boodschap van LancewadPlan moet ook de gemeenten bereiken. Vandaar dat in de voorbeeldprojecten, de pilots, gemeenten een vooraanstaande rol spelen.

 

Lancewadplan