Lancewadplan Logo

Wat wil LancewadPlan bereiken?

LancewadPlan wil bereiken dat het waddenlandschap mooi, levendig en productief blijft. Daarbij kan het gebied zijn eigen aantrekkingskracht uitstekend benutten. LancewadPlan wil bijdragen aan het duurzaam behouden en ontwikkelen van de identiteit en de kwaliteit in het waddengebied. Door kennis en inzicht uit te dragen over hoe de cultuurhistorie kan worden gebruikt bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Toepassen in beleid
In plannen voor het gebruik van het landschap zullen kennis en inzicht van de cultuurhistorie steevast een grotere rol gaan spelen. Dan gaat het om de manier waarop het landschap wordt ingericht en beheerd. Of om plannen die de bescherming en de ontwikkelingsmogelijkheden vastleggen. Of om de manier waarop het landschap kan worden gebruikt door bewoners en bezoekers.

Bewust maken
Bestuurders, ambtenaren, projectontwikkelaars, ondernemers, boeren, terreinbeheerders en andere plannenmakers moeten zich meer bewust worden van de schat die ze in handen hebben. Inzien dat het waddenlandschap een unieke waarde vertegenwoordigt. Een waarde die kansen in zich bergt voor nieuwe ontwikkelingen. En juist daarom moet worden gekoesterd.

Praktijkvoorbeelden uitwisselen
Daarnaast moeten concrete voorbeelden worden ontwikkeld en uitgewisseld, om idee?n om te kunnen zetten in daden. LancewadPlan werkt daarvoor samen in zgn. pilots. De pilots leveren 'best practices', voorbeelden die laten zien hoe er ook elders gewerkt kan worden.

Leren van elkaar
Het waddenlandschap in Nederland, Duitsland en Denemarken heeft een vergelijkbare en nauw verweven geschiedenis. Toch kijken we net even anders tegen zaken aan. LancewadPlan wil bereiken dat de partners in deze trilaterale samenwerking leren van elkaars aanpak en een gezamenlijke visie ontwikkelen op ontwikkeling en beheer van dit gedeelde erfgoed. Ook daarvoor zijn de pilots en de voorbeeldprojecten bedoeld.