Lancewadplan Logo

Hoe gaat LancewadPlan te werk?

LancewadPlan is een internationaal project, maar binnen het project hebben de deelnemende landen hun eigen manier van kijken en werken. Dat moet wel, omdat de verschillen in wet- en regelgeving, verantwoordelijkheidsverdeling en werkwijze per land en per streek groot zijn. 

Nederland richt zich vooral op het leren van en in de praktijk. De kennis van landschap en cultuurhistorie is in Lancewad beschreven. Deze kennis is via Watlas en provinciale cultuurhistorische gegevensbanken beschikbaar. Nu gaat het erom die kennis toe te passen in concrete ruimtelijke plannen. Leren door te doen. Daarbij neemt LancewadPlan twee dingen als leidraad.

1. Leren van participatie
Kiezen voor pilots waarin bewoners en betrokkenen samen betekenis geven aan cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle gebieden. Zodat die waarden een rol gaan spelen in de plannen om een streek nieuwe kansen te geven. Leren hoe deze participatie van burgers daadwerkelijk leidt tot draagvlak voor ruimtelijke kwaliteit en beheer van de leefomgeving. 

2. Cultuurhistorie een nieuwe betekenis geven
Cultuurhistorie heeft niet voor iedereen meteen betekenis. Maar in een tijd waarin eenvormigheid troef is, neemt de behoefte aan onderscheid, aan eigenheid en identiteit toe. Veranderingen in de leefomgeving worden eerder geaccepteerd, wanneer ze het eigene van de streek benadrukken. Cultuurhistorie biedt de mogelijkheid mensen met hun leefomgeving te verbinden.

Soms zijn daar historici, landschapsarchitecten of kunstenaars bij nodig, die als geen ander betekenis weten te geven en de po?tische en esthetische aspecten in het landschap weten te raken. In hun metaforen leggen zij soms een verborgen betekenis in het landschap bloot, die leidt tot meer identiteitsbeleving. En dus tot meer draagvlak voor het cultuurlandschap.

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd selecteerde LancewadPlan een tweetal aansprekende voorbeeldprojecten in Groningen en Noord-Holland. Daarnaast organiseerde LancewadPlan in Frysl?n een interactieve werkdag over landbouw en landschap. 

Concrete activiteiten van LancewadPlan:

   
 • beschrijvingen van landschap en cultuurhistorie van de deelgebieden (zie Atlas van deelgebieden.
 •  
 • koppeling van het Lancewad-gegevensbestand aan Watlas 
 •  
 • participatie in twee pilotprojecten in Groningen (Fivel) en Noord-Holland (Texel/Den Hoorn) 
 •  
 • een werkdag over de relatie tussen landbouw en landschap in Frysl?n 
 •  
 • een presentatie van 'voorbeeldige' projecten op deze website 
 •  
 • een regionale bijeenkomst over een gemeenschappelijk plan hoe om te gaan met ontwikkeling en beheer van landschap en cultureel erfgoed in de waddenregio.