Lancewadplan Logo

Lancewad: Sporen in het slik

Het verhaal van duizenden jaren bewoningsgeschiedenis in het waddengebied is nog af te lezen aan talloze archeologische, bouwkundige en landschappelijke sporen. Het project Lancewad bracht al deze elementen tussen 1999 en 2001 nauwkeurig in kaart.

Terpen en wierden met daarop een dorp, met een karakteristieke kerktoren en een rondweg, midden in het weidse land. En aan de einder een dijk, en daarachter nog een. Dijken met bochten om oude kolken en coupures waar een weg kruist. Het is misschien wel het meest kenmerkende beeld van de waddenkust.

Op de eilanden gaat het om havens met vissersschepen en dorpen met commandeurshuizen. Om vuurtorens en walvisvaarders, maar ook om agrarische dorpen, eendenkooien, tuunwallen en elzensingels. En buitendijks de kwelder, met prielen en geulen.

In het project Lancewad zijn al deze elementen in beeld gebracht en beschreven.

Het is mogelijk om ons een gedetailleerd beeld te vormen van deze erfenis, die zo nauw verbonden is met wonen op de kwelders.

De resultaten van Lancewad zijn opgenomen in een database. Per element zijn verschillende kenmerken beschreven, zoals ouderdom en type. Deze database maakt onderdeel uit van de nieuwe Watlas.