Lancewadplan Logo

Atlas van deelgebieden 

E?n doel van LancewadPlan is om de informatie over landschap en cultureel erfgoed in een samenhangende context te plaatsen en te presenteren. Deze context is een geografisch deelgebied. Voor Nederland is sprake van 14 deelgebieden. LancewadPlan richt zich daarnaast op het ontsluiten via een geografisch  informatiesysteem (Watlas, zie hiernaast). 

Het landschap en de cultuurhistorie van de Waddenzeeregio zijn vaak beschreven, bezongen en verbeeld. Daarbij wordt ingegaan op specifieke plekken (bijvoorbeeld een dorp) of op grotere gebieden (bijvoorbeeld een eiland of streek). Vanuit passie of wetenschap (of beide) zijn de bijzondere waarden benoemd. Naast  de Nederlandse deelgebieden zijn er indelingen en beschrijvingen gemaakt  voor de deelgebieden in Duitsland en Denemarken. Het resultaat is een internationaal beeld van de verschillen en overeenkomsten in landschappen en cultuurhistorie van en langs de Waddenzee. 

De indeling in 14 Nederlandse deelgebieden is gebaseerd op bestaande en vaak gehanteerde indelingen en beschrijvingen. Alle beschrijvingen van de deelgebieden zijn ook vertaald in het Engels ten behoeve van onze partners. 

Van de Waddenzee is een beschrijving gemaakt die ook het Duitse en Deense deel van de Waddenzee omvat. Deze beschrijving is daarom alleen in het Engels beschikbaar.  

Zie voor een overzicht van de deelgebieden onderstaande kaart. 

 

 

Landschap en cultuurhistorie in Watlas

De samenwerking in Nederland rondom Waddenzeethema?s heeft geleid tot het verzamelen en ontsluiten van aanwezige kennis.  Voor een breed terrein en namens meerdere organisaties verzorgt Interwad (Leeuwarden) een website die deze Nederlandse ?waddenkennis? ontsluit. Het is bedoeld voor politiek,  beleidsmakers en vele andere belangstellenden.    

De geografische informatie is ondergebracht in een digitale atlas, Watlas genaamd.  Hierop vind u eenvoudig de informatie over landschap en cultuurhistorie zoals ge?nventariseerd in het project Lancewad en verder uitgebouwd in het project LancewadPlan.  LancewadPlan draagt zorg voor de ontwikkeling van nieuwe kaartlagen in Watlas.  Door deze nieuwe kaartlagen over  cultuurhistorie en landschap onder te brengen in  Watlas, ontstaat de mogelijkheid om deze te relateren aan andere ruimtelijke beleidsinformatie. 

Aan Watlas wordt gewerkt.  In de eerste plaats  worden gegevens  over cultuurhistorie en landschap bewerkt en opgenomen als een nieuw thema. In de tweede plaats wordt door Interwad gewerkt aan het versterken van de algemene presentatie van Watlas door o.a. de topografische informatie te verbeteren en foto's in de kaarten op te nemen.      

De nieuwe Watlas is vanaf 15 februari 2007 beschikbaar met het nieuwe thema Landschap en Cultuur.    

Klik hier voor de nieuwe Watlas

Download hier de Watlas flyer