Lancewadplan Logo

De identiteit van de Fivel

Het gebied van de Fivel omvat de omgeving van de dorpen Wittewierum, Winneweer en Loppersum. Het gebied ligt in de Nederlandse provincie Groningen, ongeveer tien km ten westen van de havenstad Delfzijl. Het maakt deel uit van de streek Fivelgo of Fivelingo, genoemd naar het riviertje de Fivel.

Het is een agrarisch gebied met verspreid liggende boerderijen en kleine dorpen. Hoewel de Fivel en de uitmonding van de Fivel in de Waddenzee vrijwel geheel zijn afgedekt met een laag zeeklei en nauwelijks meer in het landschap te herkennen zijn, hebben zij in belangrijke mate de wordingsgeschiedenis bepaald.

Oorsprong van de Fivel
Vroeger stroomde de Fivel al kronkelend van zuid naar noord. De Fivel ontsprong in het uitgestrekte veenland in het zuiden en stroomde via Wittewierum, Ten Post en Winneweer naar Westeremden, waar zij uitmondde in een breed estuarium, de Fivel-boezem. Aan de zuidkant van deze boezem zette de zee een brede kwelderwal af waarop de dorpen Loppersum, Eenum, Leermens en Godlinze liggen.
Tussen deze kwelderwal en de veengebieden in het zuiden lag een lager gelegen gebied met moerassen, meertjes en een enkele nederzetting. In deze laagte is in de elfde eeuw een kanaal gegraven tussen de Fivel en de Dollard. Dit kanaal, de Delf, werd in de vijftiende eeuw verbeterd en heet sindsdien Damsterdiep.

Lees verder of download het gehele document in PDF-formaat:
Pilot Fivel Gebiedsidentiteit (5.2mb)