Lancewadplan Logo

Pilot Fivel: de resultaten

De pilot Fivel is in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Noord-Groningen uitgevoerd. Dit plan biedt belangrijke aanknopingspunten om het landschap in het noorden van Groningen verder te ontwikkelen en de aantrekkingskracht van dit gebied te versterken.

E?n van de deelgebieden is het landschap rondom de vrijwel verdwenen rivier de Fivel. Het landschapsplan Fivel schetst de kansen om de Fivel met haar vele gezichten beter herkenbaar te maken in het landschap, zodat de beleving toeneemt. Langs de Fivel liggen de dorpen Winneweer en Wittewierum. Beide dorpen kunnen een impuls goed gebruiken.

Inrichtingsplannen
Eind 2005 maakten bewoners en belangengroeperingen samen met experts een nieuw inrichtingsplan, onder begeleiding van landschapsarchitecten van bureau Bosch Slabbers. Daarbij ging het in Winneweer vooral om plannen voor het fabrieksterrein. In Wittewierum stond het terrein rondom het oude klooster centraal. Beide dorpen liggen in de gemeente Ten Boer.

De resultaten zijn gepubliceerd in twee brochures:

De pilot Fivel is ook beschreven als een van de Nederlandse voorbeeldprojecten van LancewadPlan.