Lancewadplan Logo

Landschapsplan Fivel

De provincie Groningen, de gemeente Ten Boer, lokale groepen, belangenorganisaties en andere partijen ontwikkelden plannen voor behoud en ontwikkeling van het gebied rond de oude loop van de Fivel. Dit gebied tussen Loppersum en Wittewierum kenmerkt zich door bijzondere waarden van landschap en cultuurhistorie en door actuele knelpunten en kansen.

De opgave
Hoe kunnen sporen van de voormalige rivier de Fivel en andere onderscheidende landschapselementen beter herkenbaar worden in het landschap, zodat de belevingswaarde toeneemt? Langs de Fivel liggen de karakteristieke dorpen Winneweer en Wittewierum, die een nieuwe impuls goed kunnen gebruiken.

De uitdaging is om bewoners en belangengroeperingen zo te betrekken bij het ontwerpproces, dat draagvlak ontstaat voor ontwikkeling van het landschap en benutting van de aanwezige kwaliteiten. Daarbij gaat het in Winneweer vooral om het bijzondere fabrieksterrein aan het Damsterdiep. In Wittewierum gaat het om het terrein rondom het oude klooster Bloemhof, waar monniken in de dertiende eeuw hun intrek hadden.