Lancewadplan Logo

Dorpsontwikkelingsplan Den Hoorn

Dit project is ontstaan uit een initiatief vanuit de lokale bevolking en ondernemers van Den Hoorn en omgeving. De gemeente Texel heeft de initiatiefnemers uitgedaagd om een ontwikkelingsplan te maken voor dorp en omgeving; de provincie Noord-Holland heeft dit versterkt door het project financieel mogelijk te maken.

Aandachtspunten vanuit LancewadPlan bij dit project waren:

  • Hoe om te gaan met de sociaal-economische ontwikkeling van het dorp (toerisme, landbouw, leefbaarheid) en anderzijds de waarden van landschap en cultuurhistorie?
  • Wie is verantwoordelijk voor wat (rollen en verantwoordelijkheden voor bevolking en ondernemers)?