Lancewadplan Logo

De identiteit van Den Hoorn en omgeving

Texel is het meest westelijk gelegen Waddeneiland en wordt ? net als de andere Waddeneilanden ? gekenmerkt door een dynamisch milieu. Het landschap bestaat uit door de wind gevormde zandduinen, bedijkte kwelders, veengronden en de uit het Pleistoceen daterende keileembulten op de zuidelijke helft van het eiland, waarvan De Hooge Berg met 15 m boven N.A.P. het hoogst is. Dergelijke pleistocene heuvels zijn ongebruikelijk op de Nederlandse Waddeneilanden. Op deze heuvels en op de omringende zandvlakten treffen we de oudste nederzettingen op Texel aan, zoals Den Burg, Oudeschild en Den Hoorn. Dit deel van Texel wordt nog steeds ' het oude land' genoemd.

De regio Zuid-Texel omvat het dorp Den Hoorn en omgeving, met de polders De Kuil, Hoornder Nieuwland en Prins Hendrikpolder en de poldergebieden van De Hemmer en Noord- en Zuidhaffel. In het zuidwesten en noordwesten wordt de regio afgebakend door de Westerduinen, terwijl de oostelijke grens wordt gemarkeerd door Den Burg en de karakteristieke Hooge Berg. De regio wordt daarmee grotendeels beperkt tot de pleistocene gronden, die sporen van prehistorische bewoning vertonen, de vroege bedijkingen van v??r 1300, en een karakteristiek boerenlandschap met tuunwallen en schapenboeten.

Lees verder of download het gehele document in PDF-formaat:
Pilot Texel gebiedsidentiteit (2.6 mb)