Lancewadplan Logo

Resultaten van de werkdag

De deelnemers aan de werkdag bespraken de kansen en dilemma's van landschapsbeheer. Een vooraf opgestelde en toegezonden brochure over landschapsbeheer door boeren was daarbij een praktisch hulpmiddel. Onderzocht werd wat boeren zelf kunnen en willen doen, en waar de overheid of andere partijen zouden moeten bijspringen. En vooral ook wie wat het beste kan.

Pleidooi
De dag resulteerde in de afspraak om een gezamenlijk pleidooi op te stellen, waarin de kansen en uitdagingen van landschapsbeheer door boeren breed onder de aandacht worden gebracht.

Ook zullen de resultaten een rol spelen bij het opstellen van de trilaterale strategie voor ontwikkeling en beheer van landschap en cultureel erfgoed in de waddenregio.

Download de brochure Landschapsbeheer door boeren in de Waddenregio in PDF-formaat:
brochure werkdag (2.2mb)

Download het verslag van de werkdag 'Het Waddenlandschap als product van het boerenbedrijf' in PDF-formaat: verslag werkdag  (829k)