Lancewadplan Logo

Baas in eigen dorp 

Burgers kunnen en willen steeds meer zelf regelen. Zeker als het gaat om de inrichting van de eigen leefomgeving. De tijd dat de burger afwacht tot de overheid handelt is definitief voorbij. De burger neemt zelf het initiatief. En de overheid maakt het mogelijk. Local ownership heet dat op z?n Engels; Baas in eigen dorp in onvervalst Nederlands. 

De brochure Baas in eigen dorp beschrijft hoe de bewoners van Den Hoorn op Texel daaraan invulling hebben gegeven. Maar ook andere voorbeelden passeren de revue. En er worden lessen getrokken, die kunnen helpen om ook een dorpsontwikkelingsplan te maken. 

De brochure is gebaseerd op het onderzoek van Willemijn Hooglugt en Meike Sauter met de titel ?Local ownership, voor initiatiefnemers met grootse plannen?. Baas in eigen dorp is uitgegeven door LancewadPlan/Ministerie van LNV en het lectoraat Plattelandsvernieuwing van Van Hall Larenstein. 

Download hier de brochure Baas in eigen dorp. 

 

Minister Gerda Verburg ontvangt een exemplaar van Baas in eigen dorp tijdens de Waddentoogdag, 30 juni 2007 te Leeuwarden.