Lancewadplan Logo

Dorpsontwikkelingsplan loodst Den Hoorn naar de toekomst

Sector: toerisme en cultuurlandschapsbeheer

Inleiding
Den Hoorn is een klein dorp in het zuidwesten van het eiland Texel. De invloed van de zee is in dit deel van Texel nog goed in het landschap terug te zien: al eeuwen is er sprake van landaangroei, waardoor het mogelijk was om steeds nieuwe stukken land in gebruik te nemen voor agrarische doeleinden. De oorsprong van het huidige Den Hoorn ligt in de Middeleeuwen, hoewel er nog heel wat verplaatsingen zijn geweest, voordat het huidige beeld van Den Hoorn gevormd was. De kerk ligt door deze verplaatsingen niet in het centrum van het dorp, maar aan de rand. De karakteristieke witte toren fungeerde als baken voor de schepen op zee, en doet dit nog steeds.

Den Hoorn wordt bewoond door actieve inwoners, die in 2003 en 2004 regelmatig bij elkaar kwamen om na te denken over de toekomst van het dorp. Iedereen was er van doordrongen dat Den Hoorn een prachtig dorp is om in te wonen en te werken, maar dat er wel ontwikkelingen zijn die de vitaliteit bedreigen. Het gaat hierbij met name om de vergrijzing en om de terugloop van inkomsten uit het toerisme. Met de vraag hoe deze trend te keren werd een project gestart, dat uiteindelijk resulteerde in de opstelling van een dorpsontwikkelingsplan. Het dorpsontwikkelingsplan borduurt voort op een veel ruwere toekomstschets, Den Hoorn groot in het klein, dat een paar jaar geleden onder auspici?n van de dorpscommissie werd geschreven.

Lees verder of download het gehele document in PDF-formaat:
Dorpsontwikkelingsplan Den Hoorn (664kb)

 

Tuunwallen op Texel (foto: LancewadPlan).