Lancewadplan Logo

Moderne boerenschuren met een streekeigen ?look? in Noord-Groningen

sector: landgebruik

Inleiding
In de Nederlandse Waddenregio neemt de landbouw veruit de meeste ruimte in beslag. Zeker op de vaste wal is de landbouw ook nog een van de meest dominante economische sectoren. Ontwikkelingen in de agrarische sector zijn dan ook van grote invloed op de uiterlijke verschijningsvorm en de belevingswaarde van het landschap. 

Door schaalvergroting, voortgaande mechanisering, nieuwe teelten en veranderende werkprocessen in de landbouw zijn de traditionele boerenschuren vaak niet langer geschikt voor een effici?nte bedrijfsvoering. Daardoor bestaat er bij boeren in toenemende mate behoefte aan nieuwe schuren, die optimaal zijn aangepast aan de hedendaagse praktijk. De laatste jaren zijn veel nieuwe aardappel- en veeschuren gebouwd die er anders uitzien dan hun traditioneel gebouwde voorgangers. Deze schuren detoneren in het landschap en missen de streekgebonden uitstraling van de vroegere schuren. De schuren zijn vaak kolossaal en kleur en materiaal van de muren en daken is niet passend in het landschap en bij de bestaande bedrijfsgebouwen. Het bouwen van zulke schuren lijdt tot verlies van streekidentiteit. 

De Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk uit Noord-Groningen vindt het van belang dat nieuwe schuren passen in het landschap en aansluiten bij de bestaande historische gebouwen. Vorm, karakter, kleur, gebruik en bebouwing van het landschap zijn cultureel en historisch bepaald. De uitdaging is om deze streekeigen identiteit als extra dimensie in het gehele ontwerp- en bouwproces mee te laten spelen. Wierde & Dijk ontwikkelde daarom een streekeigen standaardschuur, die aansluit bij de streekeigen bouwwijze en tegelijk goed past in een moderne agrarische bedrijfsvoering. Wierde & Dijk wil met dit project een bijdrage leveren aan het behoud van het karakteristieke Groningse cultuurlandschap. Wierde & Dijk kiest er daarbij niet voor om het verleden na te bootsen, maar streeft juist naar de ontwikkeling van een nieuwe, streekeigen standaardschuur.

Lees verder of download het gehele document in PDF-formaat:
Nieuwe Boerenschuren (684kb)

 

Open veeschuur bij Timmer te Stedum (foto: Jan H.F. Giezen).