Lancewadplan Logo

Afgegraven wierde Englum wordt hersteld. Met baggerspecie!

sector: waterbeheer, cultuurlandschapsbeheer

Inleiding
In het laaggelegen en waterrijke landschap van de Waddenkust vonden handel en transport vanouds over water plaats. Deze transportfunctie verklaart ? naast uiteraard het belang van de ontwatering - waarom het gebied rijk is aan sloten, vaarten en kanalen. En nog altijd is het transport van goederen over water van groot economisch belang. 

Om de bevaarbaarheid van natuurlijke en kunstmatig aangelegde watergangen als het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal op peil te houden, is het nodig ze regelmatig te baggeren. De enorme hoeveelheden baggerspecie ? alleen al uit het Van Starkenborgh-kanaal komt zo?n vier miljoen kubieke meter bagger vrij!? leidt tot een nieuw probleem: de opslag en het hergebruik van de specie. Het vervoer van baggerspecie over grote afstanden is kostbaar en vindt alleen plaats als het gaat om vervuild slib, dat in speciale depots wordt opgeslagen. Niet-vervuilde baggerspecie wordt dicht bij de plek van winning gestort in laaggelegen, vaak afgegraven percelen. Deze depots worden over het algemeen ervaren als landschapsontsierende plekken. 

Op zoek naar alternatieven voor de opslag van schone baggerspecie zijn in de provincie Groningen plannen ontwikkeld voor het herstellen van afgegraven wierden met baggerslib. Een eerste experiment vond plaats bij de wierde Englum aan het Reitdiep, niet ver van de plek waar enkele jaren eerder al een deels vergraven binnendijk met gerijpt baggerslib was hersteld. Het experiment lijkt alleen maar winnaars te kennen en krijgt daarom navolging.

Lees verder of download het gehele document in PDF-formaat:
Herstel wierde Englum (1mb)

 

De wierde Englum in 2006 (foto: Provincie Groningen)