Lancewadplan Logo

VIC Vikingen bezoekerscentrum op Wieringen

Sector : toerisme

Inleiding
De werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland staat onder druk. Een belangrijke oorzaak is gelegen in de kwetsbare economie van het gebied. Het verminderen van defensieactivi-teiten, het teruglopen van de offshore-industrie en de agrarische sector en de voortgaande quotering in de visserij dragen alle bij aan een structurele vermindering van arbeidsplaatsen. Het openbaar lichaam Gewest Kop van Noord-Holland en de daarin deelnemende gemeen-ten werken samen met de provincie Noord-Holland en de rijksoverheid aan het verbeteren van de werkgelegenheid en het benutten van kansen. Bevordering van het toerisme vormt daarbij een van de speerpunten.

Binnen de sector vormt het gevarieerde aanbod van cultureel erfgoed een uitgangspunt voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Regionale historische gebeurtenissen en zichtbaar erfgoed met een internationale dimensie vormen daarin de basis van sterke product-markt combinaties. Dat is van belang voor de bezoekers aan de Kop van Noord-Holland, die kennismaken met hun eigen nationaal erfgoed op de vakantiebestemming. Met het benutten van het gebiedseigen cultureel erfgoed in de toeristische plannen won het openbaar lichaam in 1991 de prestigieuze ANWB/NBT Toerisme Trofee. In die plannen zijn voor het voormalige eiland Wieringen projecten opgenomen met het unieke landschap en het duurzaam gebruik van het erfgoed als basis.

Lees verder of download het gehele document in PDF-formaat:
Informatiecentrum VIC Wieringen (640kb)

 

VIC Informatiecentrum Vikingen op Wieringen ((c) Ken Stamp en Drukkerij Burghout).