Lancewadplan Logo

Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied

Om de Waddenzeeregio op een duurzame manier als ??n samenhangend gebied te gebruiken en beheren, hebben Denemarken, Duitsland en Nederland met elkaar afspraken gemaakt. Die afspraken liggen vast in het Wadden Sea Plan. Omdat de afspraken al enige jaren oud zijn, worden ze de komende jaren geactualiseerd.

LancewadPlan wil bereiken dat er dan ook afspraken worden gemaakt over ontwikkeling en beheer van het landschap en de aanwezige cultuurhistorische waarden. Voor dat doel hebben de partners in LancewadPlan gezamenlijk een strategie opgesteld. Deze Trilaterale Strategie kunt u hier downloaden.

Een eerdere versie van de strategie is op 24 mei 2007 besproken tijdens een regionale conferentie in Sexbierum. Omdat er binnen Nederland ook al wordt nagedacht over het toekomstige beheer en de ontwikkeling in het Waddengebied en de rol van landschap en cultureel erfgoed daarbij, is de LancewadPlan-bijeenkomst gecombineerd met een themabijeenkomst voor het B&OPlan. Zo konden twee vliegen in een klap worden geslagen: be?nvloeding van de Trilaterale Strategie ?n het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied. Het verslag van de regionale conferentie kunt u hier downloaden.

Meer informatie over het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied kunt u hier vinden.