Lancewadplan Logo

Naar een internationaal netwerk

Op 19 juni 2007 vond in Wilhelmshaven (Duitsland) de afsluitende internationale conferentie van LancewadPlan plaats. De conferentie was gericht op het presenteren van de resultaten van het project, de kansen die er zijn om landschap en cultureel erfgoed te betrekken bij gebiedsontwikkeling en het vormen van een internationaal netwerk op het gebied van landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio. 

LancewadPlan richt zich op het behouden en benutten van de unieke kwaliteit en identiteit van het waddenlandschap. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen vorm te geven met gebruikmaking van de kwaliteiten van landschap en cultureel erfgoed. Dit volgens het Belvedere-adagium ?behoud door ontwikkeling?. 

In juni 2007 liep het project ten einde. Een gezamenlijke ?integrale strategie voor ontwikkeling en beheer van landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio? is opgesteld. Het uitdragen van dit gedachtegoed kan worden ondersteund door het vormen van een netwerk van betrokkenen. Die werden uitgenodigd voor de afsluitende conferentie. 

Medewerkers en vrijwilligers van organisaties betrokken bij het landschap en het cultureel erfgoed in de regio namen deel aan de bijeenkomst. Concreet ging het om historische en archeologische verenigingen, lokale en regionale musea, verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer of milieueducatie, welstandsorganisaties en cultuurhistorische steunpunten, archiefdiensten en cultuurhistorische onderzoeksinstellingen, etc. etc. Naast deelnemers uit Duitsland, Denemarken en Nederland namen ook organisaties uit het partnergebied The Wash (UK) deel.

Middels presentaties en gezamenlijke discussies is een basis gelegd voor de vorming van een netwerk gericht op toekomstige uitwisseling en samenwerking op nationaal en internationaal niveau. 

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.