Lancewadplan Logo

LancewadPlan: de erfenis doorgeven

Het waddengebied staat bekend als een fantastisch vakantiegebied en natuurgebied. Minder bekend is dat het ook een eeuwenoud landschap is. Wie goed kijkt, wordt verrast door talloze herinneringen aan een boeiend verleden.

Terpen en dijken, oude kreken en vissershavens, boerderijen en kerken, vuurtorens en commandeurshuizen. Fascinerend hoe mensen hier de afgelopen duizenden jaren leefden met de onberekenbare natuur. Hoe ze zich staande hielden, succesvol handel dreven, gebruik maakten van wat de zee en het land hen bood. En steeds opnieuw hun leefomgeving weer een beetje aanpasten. Waardoor het karakteristieke Waddenlandschap is ontstaan, een landschap met een duidelijk herkenbare identiteit. 

Sinds 1998 werken Nederland, Duitsland en Denemarken samen om het Waddenlandschap, dit gedeelde erfgoed, levend te houden. Door het landschap nieuwe betekenis te geven. Door gebruik te maken en te genieten van al het mooie dat door de eeuwen heen is overgebleven. Zonder alles vast te willen leggen. Want veranderingen in het landschap zijn er altijd geweest en zullen altijd doorgaan. Deze website geeft informatie over de resultaten van het project LancewadPlan en de activiteiten die in dit kader in Nederland hebben plaatsgevonden. De belangrijkste daarvan zijn:

Beheer- en Ontwikkelingsplan

Pleidooi van Pingjum

Baas in eigen dorp

Atlas van deelgebieden. De culturele identiteit van het Waddengebied

Voorbeeldprojecten. Zeven ontwikkelingsprojecten met cultuurhistorie

 

Minister Verburg bezoekt de stand van LancewadPlan in het Huis van de Wadden in Leeuwarden

Minister Verburg bezoekt de stand van LancewadPlan in het Huis van de Wadden in Leeuwarden
 

Partners en looptijd van het project

LancewadPlan is een project in het kader van de internationale Waddenzeesamenwerking. In LancewadPlan wordt samengewerkt door Denemarken, Nederland, de Duitse deelstaten Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein en het Engelse The Wash.

In LancewadPlan-Nederland werken het Ministerie van LNV (directie Regionale Zaken Noord en directie Kennis), de provincies Groningen, Frysl?n en Noord-Holland en het projectbureau Belvedere samen.  

LancewadPlan is gestart in 2004 en is midden 2007 afgerond. De website toont de achtergronden en alle behaalde resultaten.     

Voor meer informatie: klik hier